نیم‌نگاهی ساده به پیچیدگی     [۳ خرداد ۱۴۰۳]

خلاقیت کودکان     [۱۹ دی ۱۴۰۱]

حجاب نور     [۱۶ اسفند ۱۴۰۰]

بروکراسی؛ ضرورتِ دردسرساز      [۱۰ دی ۱۴۰۰]

در گذشته‌ی آینده        [۷ دی ۱۴۰۰]

سقوط در عینِ صعود      [۲۹ شهریور ۱۴۰۰]

ذهن‌های چاق       [۱۸ اسفند ۱۳۹۹]

مرگِ قلبی        [۱۴ آبان ۱۳۹۹]

تحول، شرط بقا         [۲۷ مهر ۱۳۹۹]

پایانِ پویایی        [۸ مهر ۱۳۹۹]